Browsed by
Författare: Korpadalsskolan

Matematik utan gränser! + Minnesanteckningar från Skolbiblioteksrådet 7 mars

Matematik utan gränser! + Minnesanteckningar från Skolbiblioteksrådet 7 mars

Kängurutävling i veckan!

Under veckan från torsdag den 15 mars genomför olika klasser på skolan Kängurutävlingen som egentligen heter
Kangourou sans frontières, vilket betyder känguru utan gränser.
Kängurutävlingen är en möjlighet för våra elever att lösa olika matematikproblem. Samma matematikproblem som elever i 60 olika länder löser under denna tid i mars. Tanken är också att inte sätta gränser för vilka utmaningar eleverna ska få möta, att alla elever ska få möjlighet att utmanas.
 Utgångspunkten är att alla ska möta problem av olika svårighet: uppgifter som de med lätthet klarar av (som alltså inte är problem), uppgifter som eleverna efter en kort fundering kan lösa, andra problem kräver  mer ansträngning, men som våra elever klarar och problem som verkligen utmanar men vi tror att eleverna lyckas lösa dem! Man behöver inte heller lösa alla uppgifter. Det finns uppgifter på 3, 4 och 5-poängnivå!
Vi är glada att många elever ska genomföra matematikproblemen under veckan och önskar stort lycka till!

Minnesanteckningar från Skolbiblioteksrådet onsdag den 7 mars 2018

Enkätsvar utifrån statiskt och dynamiskt mindset

Enkätsvar utifrån statiskt och dynamiskt mindset

Här kommer en summering av våra elevers svar på en enkät utifrån mindset.

Klasserna kommer ta tillfället i akt att prata och diskutera mer kring frågor och svar. Vi märker bevis på att inställningen till lärande hos våra elever har en positiv betydelse på lärandet.

Elevernas enkätsvar klara om hur de ser på statiskt och dynamiskt mindset

Idag hade vi också ett första möte i skolbiblioteksrådet!  (Elever från åk 3-5)

Eleverna har många idéer och tankar på hur vi kan inspirera varandra till läsning och hitta bra böcker i biblioteket.
Det kan också finnas en liten möjlighet att ändra inredningen i biblioteket, så det blir lättare att hitta böcker och mysigt att vara och läsa. Se kommande anteckningar.
Inställt föräldramöte om sociala medier, spel mm

Inställt föräldramöte om sociala medier, spel mm

För kännedom…

På föräldramöte och Forum för samverkan har ni föräldrar  bjudits in till en kväll för information om sociala medier, spel mm.  Vi har nu fått veta att Fältgruppen som skulle hålla i denna kväll ändrat sig, så  tyvärr blir det inget föräldramöte den 13 mars som planerat.

Vi vet att det finns ett stort intresse för dessa frågor hos er föräldrar och funderar på andra alternativ. Bra att många av er föräldrar var på informationen på Stenbackanavet med närpolisen Fredrik Svennergren.

Däremot kommer Fältgruppen och jobbar med eleverna i åk 4.

Nedan finns att läsa innehållet på senaste möte för Forum för samverkan.

Protokoll Forum för samverkan 2018-01-23

OS i skolan under en halv dag

OS i skolan under en halv dag

I tisdags hade vi OS tillsammans på Korpadalsskolan.

För gemenskap och rörelse i centrum!

En liten inblick från dagen som började med invigning av flertalet länder/lag med blandade åldrar till väl genomförda tävlingar, där man hjälpes åt i lagen!

En härlig dag med mycket utevistelse och rörelse! Parallellslalom, skidskytte och backhoppning var några av grenarna som genomfördes med stor entusiasm utan snö.

Elevledda utvecklingssamtal

Elevledda utvecklingssamtal

Samtalsveckor på Korpadalsskolan

Nu är snart samtalsveckorna till ända för den här terminen. Vi har valt att arbeta med framåtsyftande samtal, där eleverna planerar för sitt lärande framåt över terminen. Det är en glädje att konstatera att lärande också sker vid samtalen när elever håller i sina egna utvecklings- samtal. Samtalen utvecklas i progression från årskurs 1 till årskurs 6. Vi har också fått bevis på utvidgat lärande, då elever även tar om sitt samtal igen på hemmaplan. Gott lärande med repetition och fler personer har möjlighet att ta del av innehållet på utvecklingssamtalet.

Här följer exempel i på underlag från utvecklingssamtal som hålls av eleverna med stöd av lärare och föräldrar.

 

Upp och Hoppa Sverige!

Upp och Hoppa Sverige!

Idag var vi med i Manifestationen Upp och Hoppa med rörelsepauser kontinuerligt under dagen!

Hopprep, Pulsträning, Röris, Let´s dance mm

Koncentrationen, längre uthållighet , glädje, lättare att fokusera och minnas. Med andra ord det är lite lättare att lära sig…

Alla var med…

VAD HÄNDER PÅ NÄTET?

 

Vet du vad ditt barn gör och skriver när de är ute på nätet?

  • Hur kan du stötta ditt barn till ett säkert surfande?
  • Hur kan du öka insynen i ditt barns surfande?

 

I ett samarbete mellan Polisen och skolorna hälsas vårdnadshavare till elever på Klockeback-, Korpadals- och Stenbackaskolan välkomna till en föreläsning om vad som händer på nätet. Kvällen kommer att innehålla information om vilket ansvar ni som föräldrar har, vad det är som sker på nätet m.m.

Kom och lyssna på en inspirerande och lärorik föreläsning av områdespolis Fredrik Svennergren. Användandet av internet och mobiltelefoner är långt ifrån problemfritt, vilket framförallt är märkbart för våra barn och unga. Mobbning och det allt hårdare klimatet i dessa forum kräver mer insyn, kunskap och vuxenengagemang som kan ge stöd och vägledning om den egna integriteten på nätet.

Under kvällen kommer Fredrik att beröra frågor kring näthat, mobbning och kränkningar, en kväll som förhoppningsvis kommer väcka mycket tankar och känslor. Under föreläsningen kommer du att få insyn i hur den ”virtuella verkligheten” kan se ut.

När: Måndagen den 5/2 kl. 18.00 -19.30
Var: Matsalen på Stenbackanavet

Fredrik kommer även att träffa pedagoger samt eleverna i årskurs 5 och i årskurs 6 på Klockeback- och Korpadalsskolan och ge en föreläsning klassvis med samma tema under skoldagarna 7/2- 9/2.

Anmälan till föreläsningen görs till skolkurator Sandra Ulveklint senast 180131.

sandra.ulveklint@utb.karlshamn.se

 

Välkomna!