Tillgänglighet för webbplatsen

Tillgänglighet för webbplatsen

Vi på Korpadalsskolan vill såklart att så många som möjligt ska kunna ta till sig av innehållet på vår sida.

På den här sidan beskriver vi

  • hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

På Diggs webbplats kan du också läsa om lagen och om vilka som omfattas.

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen www.korpadalsskolan.com är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Uppläsande hjälpmedel*
 äldre formulär
 äldre blanketter
 brister i textalternativ till bilder
 pdf där texten är tillgänglig, men där textalternativ saknas till bilder

*Uppläsande hjälpmedel saknas på vår sida. Många dokument som finns i skolans menyrad finns även att hitta på karlshamn.se där det finns möjlighet att få text uppläst på hemsidan.

Vi arbetar kontinuerligt för att öka tillgängligheten på vår sida.