Fokusmål under läsåret

Fokusmål under läsåret

Sammanfattning

Utdrag ur fokusmålen från vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan ni, bland annat, hitta våra fokusmål för läsåret. För att förtydliga en del av det vi arbetar med kommer de här. Vi ser det som en förutsättning för att komma framåt i vårt arbete med målen att vi kan ha ett gott samarbete. Såväl elever och pedagoger som vårdnadshavare behöver vara med på arbetet.

 Utifrån kartläggning beslutade fokusmål för läsåret 2023-2024 

Respekt för varandra och motverka kränkande behandling  

Mål: Vårt värdegrundsarbete genomsyrar hela skoldagen för trygghet, gemenskap och  vi-känsla för hela skolan. Genom acceptans av olikheter och anpassningar skapas ett  klimat präglat av ömsesidig trygghet. Även den digitala värdegrunden ska tryggas. 

Åtgärder:  

  • Lyfta upp och arbeta med skolans plan mot diskriminering och kränkande  behandling. Arbeta med vilka diskrimineringsgrunderna och kränkning är och vad de  betyder. Nollvision mot skojbråk och nedlåtande attityder.  
  • Fortsätta att planera in fadderverksamhet kontinuerligt under läsåret.  
  • Gemensamma insatser kring den digitala värdegrunden och källkritisk förmåga.
  • Fortsatt arbete kring värdegrund, både vardagligt samt i temaområden i klasserna och på fritidshemmet.
  • Att använda ett relationellt förhållningssätt för att möta alla elever. 

Lästips: https://digitalalektioner.se/lektionspaket/koll-pa-livet-pa-natet/  

https://www.statensmedierad.se/pedagogiska-verktyg/tips-till-vardnadshavare/digitala-medier-pa-foraldriska

Ansvar: Elever, personal, rektor.

Språkbruk 

Mål: Att eleverna ska förstå hur ett kränkande och nedvärderande språkbruk mot varandra kan påverka relationer, bemötande och känslor. Målet innebär också att vi vill ge eleverna andra strategier för vilket språk de använder mot andra.  

Åtgärder:  

  • Alla vuxna på skolan tar ett gemensamt ansvar genom att reagera på och föreslå andra ord när man hör språkbruk som uppfattas som otrevligt. 
  • Språkbruk i samhället lyfts i klasserna för att påvisa att det inte bara är i skolan man behöver kunskap kring hur man uttrycker sig.  
  • Önskan om samarbete hem och skola för att förebygga och arbeta med språkbruk. 
  • Lyfta fram olika plattformar där eleverna möter ett annat språkbruk och uppmärksamma om det är platser där de vistas själva utan vuxenstöd. 

Ansvar: Elever, personal, rektor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

13 − 12 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.