Om oss

Om oss

Tillsammans på Korpadalsskolan arbetar vi för att skapa en lärande organisation som bidrar till våra elevers förmågor och framtida kompetenser. För att vårt kollegiala lärande ska vara effektivt och framgångsrikt vill vi utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt i verksamheten. Det innebär att vi använder aktuell forskning som utgångspunkt när vi utvecklar verksamheten och att vi har ett kritiskt förhållningssätt till vårt arbete och de resultat det leder till.

 

Vår logga är en symbol för skolans vision och för en skola som är:

Tryggdär våra elevgrupper är “varma” där eleverna samarbetar och gör varandra bättre.

En positiv och tillåtande miljö där eleverna känner sig trygga, delaktiga och bemöter varandra med respekt ser vi som grundläggande förutsättningar för ett lustfyllt lärande. Vi litar på våra elever, vi ser dem som viktiga resurser för varandra och vi har höga förväntningar. Korpadalsskolan vill uppmärksamma det positiva i verksamheten och lyfta goda förebilder.

Lärande där elevernas “lampa är på” med koncentration på en sak i taget.

Inställningen till lärande och tillit till den egna förmågan är betydelsefull. Korpadalsskolan står för ett dynamiskt förhållningssätt till lärande, där lära handlar om att du vågar anta utmaningar och att du är beredd på att anstränga dig, klara motstånd, begå misstag och utveckla ditt tålamod. Tidiga och väl utformade insatser lägger en stabil grund för framtiden och för att varje elev ska nå kunskapsmålen.

 

Kreativ eleverna använder sina olika förmågor, inspireras och provar olika lösningar och idéer.

Vi strävar efter att erbjuda våra elever en modern lärmiljö. Med modern teknik, digital kompetens och varierande mötesplatser vill vi fördjupa och utveckla  elevernas lärande. En lärmiljö som gynnar rörelse över hela skoldagen är viktig för Korpadalsskolan. Rörelse påverkar inlärning positivt och gör det lättare att koncentrera sig, minnas bättre och att vara kreativ. Rörelse  spelar också roll för barnets sociala relationer och framtida hälsa.

Korpadalsskolan – en skola för framtiden!