VÄLKOMNA TILL FRITIDS

Tärnan

0454 – 30 75 10

tarnan.fritids@utb.karlshamn.se

Falken

0454 – 30 75 40

falken.fritids@utb.karlshamn.se

Hejan

0454 – 30 74 81

hejan@utb.karlshamn.se