Äntligen igång igen

Äntligen igång igen

Äntligen är vi igång igen med vårterminen och vi välkomnade glada elever tillbaka i onsdags.

Lite nyheter mötte eleverna vad gäller våra lärmiljöer. Vi gör vad vi kan för att efterhand utveckla och förbättra våra miljöer. Det känns som eleverna är nöjda med bl a bestämda bord i studiehallen för varje klasser som varje elevgrupp ansvarar för att hålla ordning på. Nu har vi även fått början till inspirerande läshörnor, som vi hoppas våra elever ska tycka om och känna för att läsa i.

Just nu arbetar vi på skolan med att följa upp vårt och elevernas arbete från höstterminen.  Vi försöker göra analys kring vad som har varit bra och vad vi behöver arbeta mer med. Vi kommer utveckla vår hemsida med bl a en ny flik, där vi lägger sammanställningar och rapporter från detta arbete.

 

Eleverna har bl a varit delaktiga i uppföljningen av värdegrundsarbete utifrån vår likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kort sammanfattning av den kan vi glädjande konstatera att våra elever tycker att man för det mesta känner sig trygg på skolan, men framförallt att man får vara den man är på Korpadalsskolan. Elever och personal lyfter också fram att äldre elever på skolan verkar som förebilder och att man lär mycket av varandra. Våra ”tillsammansdagar” har varit en viktig del i det arbetet. Elevernas gemensamma julkalender och den multimodala redovisningen av boken Brevbärarens jul är andra exempel på fina arbeten och lära av varandra.

Det uppföljningen och analysen däremot visar är att vi behöver ha mer fokus på respekt och schyssta attityder mot varandra under hela skoldagen, men framförallt i t ex i omklädningsrummen/kapprum. Nytt mål under våren blir därför:

  • Våra elever har hållbara värderingar och respekt för varandra i omklädningsrummen /kapprum. Vi kommer att bl a vid olika tillfällen lyfta upp värdegrundsarbete om jämställdhet och schyssta attityder, som vi inspirerats av från företaget Looker room talk. Vi samverkar också gärna också med någon förening i närområdet om denna viktiga fråga. Hör gärna av er.
  • Alla elevers rätt till utbildning är vår utgångspunkt i vårt arbete tillsammans med eleverna.

Att samarbeta och lära av varandra arbetar vi mycket med och under studiedagarna studerade personalen på skolan om Kooperativt lärande. Eleverna i våra olika klasser kommer säkert möta delar av detta arbete under våren.

Vi kommer också att försöka lyfta skolans och elevernas lärandeidentitet och under veckan kommer eleverna att få svara på en enkät om mindset. Inställningen till att lära är en avgörande nyckel till nytt lärande och vi hoppas kunna inspirera eleverna till nyfikenhet och mod, men också till att våra elever känner en vilja att använda sin tid och ansträngning för att komma vidare. Studytime från måndag till torsdag är en bra möjlighet till extra tid och stöd.

På onsdag har vi elevråd och då kommer vi bl a att ta upp elevernas tankar om ovanstående, kring läslust, skolbibliotek, mindset, jämlikhet & schyssta attityder.

Jag vill också påminna om kommande forum för samverkan tisdagen den 23 januari. Jag hoppas så många som möjligt kan komma. Även vid detta möte deltar utbildningsnämndens ordförande Tobias Folkesson och vice ordf. Susanne Olsson. Bifogar inbjudan. Se fliken föräldrasamverkan.

Vi möter även denna termin med rörelse i skolan – håll också utkik efter OS-dagen!

Det är pulsträning, Röris, Klassikern och rastkul på gång!