Inlägg

Hemsida – Korpadalsskolan

Från och med v 43 börjar vi använda vår gemensamma hemsida www.korpadalsskolan.com. Tanken med vår hemsida är att den ska fungera som en gemensam plattform med information om vår verksamhet och vardag till elever, föräldrar och andra som är 

intresserade. Information från skolan som helhet, fritidshem, dokument, klassbloggar samt en Instagramsida som är gemensam för hela skolan. Vi börjar att prova oss fram ochutvecklar sidan tillsammans er och våra elever efterhand. Möjligheter finns att lägga en genväg till smartphone.

 

Har nu frågor eller synpunkter om hemsidan går det bra att kontakta Annica Clarin, rektor, Karolina Johansson, ansvarig lärare.

Den goda rasten och rörelse

Alla på skola och fritidshem bidrar till vårt gemensamma tema ”Den goda rasten” och vi hjälps åt med att skapa god stämning och ha kul tillsammans. Elever i 5C är de närmaste veckorna ansvariga för olika rastaktiviteter som våra elever bjudits in till under olika raster. Gagaboll spelas nu på vår nya Gagarink som vår slöjdlärare Per Sjöbring tillverkat åt oss. Full aktivitet och rörelseglädje är det i rinken, men också tillfälle att träna på att ta hänsyn och hålla sig till enkla regler – genusperspektiv och social färdighetsträning. Vi är i skolan för att träna och lära.

Under lovet kommer nya basketkorgar upp och vi försöker hitta ett sätt att få nytillverkade modeller på nät till fotbollsmålen att passa. Vi kommer också att under höstlovet titta över möjligheter att använda boden på fotbollsplanen som Rastbod, så att elever kan låna redskap för roliga aktiviteter tillsammans. Detta bygger på ett gemensamt ansvar att alla saker kommer tillbaka i Rastboden på rätt plats. Linjer för hagar och Kingrutor ska fixas till så fort vädret tillåter.

Förslaget om utveckling av utemiljön är nu helt klar från skolans sida och överlämnad till förvaltning för att ev skickas vidare till Boverket för ansökan om investeringsbidrag. Nu har skolan tillsammans gjort vad vi kunnat för en bättre utemiljö runt skolan. Stort tack framförallt till alla elever som bidraget till idéer och tankar precis som pedagoger och ni föräldrar.

Det finns en stor entusiasm och vilja att lära sig bland våra elever. Det får vi bevis på inte minst för det stora intresset att besöka Studytime som gör det möjligt att förlänga skoldagen med en timme för elever på lågstadiet respektive mellanstadiet, måndag till torsdag varje vecka. Vi är mycket glada för att kunna erbjuda denna extra tid och att våra elever gärna kommer dit. Det tar tid att lära sig något nytt och Studytime är ett bra stöd repetition och ökad  förståelse. Nytt för eleverna på lågstadiet är att Studytime nu är placerat på Falken och eleverna kan då lättare säga till på fritids när de vill gå dit.


Med önskan om ett härligt höstlov och på återhörande

Annica Clarin, rektor Korpadalsskolan

Uncategorized

Fritidsgården ordnar många bra aktiviteter för våra elever främst på mellanstadiet – uppmuntra gärna era barn att gå på dessa. Det är viktigt att det finns fina aktiviteter och mötesplatser för våra barn och de tryggt kan komma dit.

Vi ber er samtidigt att gärna ha en dialog med era barn om de vill vara där vid övriga tider då det ibland under sommaren och hösten har blivit ett tillhåll där barn, unga och även lite äldre hänger på kvällstid och på helger.

Uncategorized

Välkommen till en temakväll för dig som har barn i årskurs 4-9, tisdagen den 14 november 18.30-21.00 i Lokstallarna.

Denna kväll har du som förälder chans att träffa och ställa frågor till det nätverk som finns runt ditt barn under tonårstiden – det vill säga polis, skola, räddningstjänst, socialtjänst, fältgrupp, folkhälsostrateg och fritidsledare.

Speciellt tema för kvällen är psykisk hälsa med fokus på hur vi kan möta våra unga i dagens utmaningar. Vad är psykisk ohälsa, hur upptäcker vi om våra unga mår dåligt och hur kan vi i vuxenvärlden stötta dem?

Föräldrakvällen är i Lokstallarna klockan 18.30–21.00 den 14 november.

Anmälan krävs och görs till: Jenny Andersson, folkhälsostrateg i Karlshamns kommun, via mail: jenny.andersson@karlshamn.se eller telefon 0723-899348. Senast den 10 november 2017 behöver vi din anmälan!

Uncategorized