VÄLKOMNA TILL FRITIDS

På Korpadalsskolan har vi fyra fritidsavdelningar Gladan, Tärnan, Falken och Hejan.

Gladans fritids: Förskoleklass & årskurs 1

Tärnans fritids: Årskurs 1

Falkens fritids: Årskurs 2-3

Hejans fritids: Årkurs 4-6

På grund av pågående renovering finns Tärnans avdelning i nuläget på Falken.

Kl. 06.15 öppnar vi på Falkens fritids där alla barn som behöver omsorg före 07.45 lämnas. Vi äter frukost i matsalen från kl. 07.15. Om ert barn ska äta frukost måste ni lämna barnet senast kl. 07.30.

Mellanmål serveras i matsalen vid följande tider:

Förskoleklass kl. 13.45

Årskurs 1 kl. 14.00

Falken kl. 14.15

Hejan kl. 14.30

Vid ca. kl. 16.00-16.15 är det sammanslagning på Falken för alla barn från förskoleklass till årskurs 3, där vi erbjuder omsorg till kl. 18.15.

Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna vid öppningar, stängningar och lov.

Gladan

0454 – 30 75 10

gladan.fritids@utb.karlshamn.se

Tärnan

0454 – 30 75 20

tarnan.fritids@utb.karlshamn.se

Falken

0454 – 30 75 40

falken.fritids@utb.karlshamn.se

Hejan

0454 – 30 74 81

hejan@utb.karlshamn.se