Frukostvecka V 45

Varför är frukost och skolmåltiden viktig att satsa på?

Matvanor, hälsa och lärande hänger ihop och är faktorer som påverkar varandra. En bra bra frukost och skollunch kan därför ses både som ett pedagogiskt verktyg och som en förutsättning för lärande. Mätta elever som ätit en bra frukost och skollunch bidrar till en bättre arbets- och studiemiljö för såväl elever som skolpersonal. Vi arbetar mycket med att lyfta och uppmärksamma måltider inom skolan på olika sätt. Nu har vi precis haft en frukostvecka och bjudit våra elever på frukost under en morgon.

Eleverna har fått en varierad frukostbuffé att välja ifrån och i lugn och ro ätit och tillsammans diskuterat frågor och tankar om en bra frukost och frukostens betydelse.

Enligt Skolinspektionen är skolmåltiden att betrakta som en del av utbildningen. Genom att vi arbeta med måltiden utifrån ett helhets-perspektiv hoppas vi skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska trivas i skolrestaurangen och äta både av frukost under en vecka och framför allt skollunchen. Det främjar såväl lärande som god hälsa hos eleverna och en bra skolmiljö.

Tack till alla elever och pedagoger för en bra frukostvecka och framförallt ett hjärtligt och stort tack till vår fantastiska måltidspersonal som gjorde frukostveckan möjlig och skolmåltider varje dag!

Ny musik på Korpadalsskolan!

Under hösten har kören ”Sångfåglarna” på Korpadalsskolan tillsammans med åk 6 och elever från åk 5 komponerat text till och sjungit in, inte bara en utan två, fin fina låtar. En nytt tillskott om Korpadalsskolan, som ett komplement till den tidigare Korpadalssången och en som handlar om vår värdegrund.

Det är musiklärare Rickard Persson som har lotsat dem fram och funnits där som stöd. I veckan som gått har dessa låtar också blivit publicerade på Spotify så att att alla som vill kan lyssna.

Eleverna själva har varit väldigt entusiastiska under tiden som de har arbetat med detta och det är såklart lite extra pirrigt med publicitet på nätet och i tidningen. De tycker dock att det ska bli spännande att få uppträda med sångerna.

I dagens BLT uppmärksammas elevers och lärares fina arbete kring musik och värdegrundsarbete.

Klicka gärna in er på Spotify (Välja spela på Spotify) för att lyssna!

Idag firades offentliga måltidens dag på Korpadalsskolan!

Extra kul idag att skolmåltiden lyfts med en egen dag och offentliga måltiden uppmärksammas och firas lite extra med glass!

På Korpadalsskolan passar det särskilt bra då vi har skolmåltiden som en resurs för lärandet i fokus under läsåret. Denna vecka har måltidspersonal träffat elever i olika årskurser för att diskutera och inspirera kring mat och hälsa.

Varje dag presenteras dagens meny och val som finns i buffen som ett stöd till våra elever att välja varierad och näringsrik tallrik.

Bästa salladsbuffén!

Efter höstlovet fortsätter vi med hälsoarbetet och lyfter frukosten som en viktig del av barnens dag. V 45 välkomnas alla elever under en morgon till frukost tillsammans med sina faddergrupper.

Vi är mycket glada och stolta över vår fina skolrestaurang och samarbete med god och nyttig mat och många möjligheter!

En bit in på höstterminen…

Från v 42 kommer vi försöka uppmuntra och inspirera till att promenera eller cykla till skolan om man inte åker skolbuss som också går utmärkt.

Det kommer förhoppningsvis innebära att vi har många elever som tar sig till skolan på egen hand och vi behöver hjälpas åt med att skapa en trafiksäker och trygg miljö utanför skolan. Om man måste parkera bilen – använd alla de nya parkeringsplatser som nu finns intill skolområdet. Observera att rondellen är bara en på och avstigningszon. Rondellen ska också hållas fri för skolbussarnas organisation. Här hjälps vi alla åt!

Det har varit en lugnare period på skolgården. Skolan har fått stort stöd i arbetet av kommunens trygghetssamordnare med både säkerhetschef, fältgruppen, fritidsgårdar, polis och trafikhandläggare. Det kommer också sättas upp ett par extra staket med grind i anslutning till skolgården för att hindra moped och cykelåkning genom skolan.

Nu har vi bollspel och lek igen på fritiden under kvällar och helger. Fritids-verksamheten är från 6.30 -ca 17.30. Efter 17.30 på vardagskvällar är elever och andra välkomna till skolgården igen.

rörelse | DOKTORN: Hälsobloggen

Hjälp oss gärna med att utveckla samarbete med idrottsföreningar och träningar på skolgården och dess omnejd.

Nu kör vi då och då morgongympa 7.55!

Idag med elever från åk 6

Välkomna till ett nytt läsår på Korpadalsskolan!

Vi vill hälsa alla elever och föräldrar välkomna tillbaka till ett nytt läsår på Korpadalsskolan. Särskilt välkomna till våra nya sexåringar och deras föräldrar tillsammans med flera nya elever som börjar i olika årskurser vid läsårsstart. De senaste åren har vi fått många nya elever till Korpadalsskolan och närmar oss nu en skola med 370 elever.

Det är alltid roligt och spännande med start av ett nytt läsår. Vi ser fram emot att träffa våra elever på onsdag 8.10. Vi kommer traditionsenligt att fira att skolan startar som vi brukar göra, men i år sker det mer gruppvis med tillhörande flagghissning och överraskning.

Rörelse och hälsa

Vi fortsätter vårt fokus på rörelse och hälsa som både är en skydds-, frisk och glädjefaktor. Det känns särskilt viktigt som en förebyggande åtgärd i en tid med coronavirus.  Detta läsår kommer vi att ha extra fokus på att öka medvetenheten och se skolmåltiden som en resurs för att må bra och en bra förutsättning för att orka och lära under hela skoldagen. Vi har ett nära samarbete med måltidspersonalen där vi tillsammans tagit fram riktlinjer som ska hjälpa oss att lyfta och se positivt på skolmåltiden.

Rörelse stärker också koncentration och kreativitet vilket en bra grund för skolarbetet. Rörelse och hälsa finns med som en naturlig del under skoldag och i fritidsverksamheten. Vi vill också i sammanhanget lyfta upp ”Hur tar du dig till skolan” – kampanjen. Vi ser gärna att våra elever går eller cyklar till skolan samt åker skolskjuts för de elever som gör det.

Coronapandemin

Läsårsstarten 2020-21 är inte riktigt som vanligt eftersom det råder en pandemi och vi på skola och fritidshem behöver göra olika förebyggande åtgärder för att minska smittspridning. Se bifogad information under fliken ”föräldrasamverkan” om hur vi arbetar med det. Vi uppdaterar oss och följer den aktuella utvecklingen. Vi kommer därför att anpassa och ändra riktlinjer på inrådan av Folkhälsomyndigheten, Skolverket samt regionens smittskydd när det blir aktuellt.

Det är viktigt för oss att barnen känner till förebyggande åtgärder för covid 19 som vi alla ska följa samtidigt som vi är måna om att skapa en trygg, lugn och så vanlig skoldag och fritidstid som möjligt under rådande omständigheter.

Utvecklingssamtal,  föräldramöte och Forum för samråd

Vi planerar att genomföra utvecklingssamtal som vanligt under veckorna 37-39. Föräldramöten kommer vi dock skjuta fram eller genomföra på något alternativt sätt. Det är viktigt för oss att samverka med er föräldrar på olika sätt. Vi kommer därför att  bjuda in föräldrarepresentanter från varje årskurs till Forum för samråd inom kort.

Varmt välkomna till ett nytt läsår!

Annica Clarin, rektor tillsammans med all personal

Till vårdnadshavare och elever med placering i Hejans fritidshem

Under sommaren kommer Hejans lokaler att byggas om och anpassas till kommunens centrala resursgrupp, med möjlighet att ta emot elever från hela kommunen. Detta medför att elever på Korpadalsskolan i årskurs 4-6 från och med höstterminen kommer att ha sitt fritidshem i tidigare Gladans lokaler.

Dessa lokaler är iordningsställda för fritidshemsverksamhet vid terminsstart. 

Vi önskar Er en skön sommar.

Med vänliga hälsingar

Sofia Olsson, t f verksamhetschef grundskola Petra Gagner, verksamhetschef barn- och elevhälsa

Skolavslutning

Nu har Förskoleklassen avslutat sitt läsår med en härlig avslutningsdag. Några av oss fick njuta av fin sång och musik från kullen.

Imorgon avslutar vi det här läsåret för åk 1-6 med lite festligheter under dagen. I år är som bekant skolavslutningen endast för våra elever.

Skoldagen slutar 10.45 och bussarna går hem kl 11.00. Jag vill vänligt påminna om att eleverna som inte åker skolskjuts gärna går eller cyklar till skolan imorgon som vanligt.

P.S Håll lite utkik på hemsidan efter lite musik och bild från avslutningen 2020.

Jag vill avslutningsvis passa på att tacka för det här läsåret och önska er alla en riktigt härlig sommar. Var rädda om er och ta hand om varandra.

Annica Clarin

Skolavslutning och lite nytt inför nästa läsår

Nu är vi inne på de sista skoldagarna för detta läsåret. Det är en fin stämning på skolan och vid senaste elevrådet vittnar eleverna om en bra utveckling med våra mål i skolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Elever i åk 5 svarar också varje år på en central enkät från utbildningsförvaltningen. Nu har vi statistik från 2016 som glädjande också bekräftar elevernas upplevelse.

Skolavslutning

Planering och förberedelser inför årets annorlunda skolavslutning är nu i full gång. Upplägget på skolavslutningsdagen fredagen den 12 juni är att eleverna till största delen av dagen träffas i sina respektive klassrum för olika trevliga aktiviteter. I omgångar turas vi också om med några sånger på kullen i begränsade grupper.

Eftersom alla elever inte möts under denna skolavslutning och ni föräldrar inte kan medverka kommer vi att spela in gruppernas sånger och sätta ihop i ett litet sångpotpurri som vi hoppas kunna lägga ut på vår hemsida tillsammans med några bilder på avstånd från avslutningsdagen. Hör av er till era barns lärare om ni inte vill att ert barn är med på bild.

Inför nytt läsår

Inför det nya läsåret så har vi inte så många förändringar. F-klassen arbetar fortsatt som en grupp men byter pedagoger till åk 1: Röd grupp – Helena Svensson, Grön grupp – Johanna Malmros och Blå grupp- Nina Peter. Johanna Svensson och Joakim Andersson kommer också arbeta i årskurs 1 arbetslag.

Inför åk 4 så får eleverna följande nya pedagoger att arbeta tillsammans med: Olivia Joelsson, Rebecka Augustinsson och Jens Sjöström.