Välkomna till ett nytt läsår på Korpadalsskolan!

Vi vill hälsa alla elever och föräldrar välkomna tillbaka till ett nytt läsår på Korpadalsskolan. Särskilt välkomna till våra nya sexåringar och deras föräldrar tillsammans med flera nya elever som börjar i olika årskurser vid läsårsstart. De senaste åren har vi fått många nya elever till Korpadalsskolan och närmar oss nu en skola med 370 elever.

Det är alltid roligt och spännande med start av ett nytt läsår. Vi ser fram emot att träffa våra elever på onsdag 8.10. Vi kommer traditionsenligt att fira att skolan startar som vi brukar göra, men i år sker det mer gruppvis med tillhörande flagghissning och överraskning.

Rörelse och hälsa

Vi fortsätter vårt fokus på rörelse och hälsa som både är en skydds-, frisk och glädjefaktor. Det känns särskilt viktigt som en förebyggande åtgärd i en tid med coronavirus.  Detta läsår kommer vi att ha extra fokus på att öka medvetenheten och se skolmåltiden som en resurs för att må bra och en bra förutsättning för att orka och lära under hela skoldagen. Vi har ett nära samarbete med måltidspersonalen där vi tillsammans tagit fram riktlinjer som ska hjälpa oss att lyfta och se positivt på skolmåltiden.

Rörelse stärker också koncentration och kreativitet vilket en bra grund för skolarbetet. Rörelse och hälsa finns med som en naturlig del under skoldag och i fritidsverksamheten. Vi vill också i sammanhanget lyfta upp ”Hur tar du dig till skolan” – kampanjen. Vi ser gärna att våra elever går eller cyklar till skolan samt åker skolskjuts för de elever som gör det.

Coronapandemin

Läsårsstarten 2020-21 är inte riktigt som vanligt eftersom det råder en pandemi och vi på skola och fritidshem behöver göra olika förebyggande åtgärder för att minska smittspridning. Se bifogad information under fliken ”föräldrasamverkan” om hur vi arbetar med det. Vi uppdaterar oss och följer den aktuella utvecklingen. Vi kommer därför att anpassa och ändra riktlinjer på inrådan av Folkhälsomyndigheten, Skolverket samt regionens smittskydd när det blir aktuellt.

Det är viktigt för oss att barnen känner till förebyggande åtgärder för covid 19 som vi alla ska följa samtidigt som vi är måna om att skapa en trygg, lugn och så vanlig skoldag och fritidstid som möjligt under rådande omständigheter.

Utvecklingssamtal,  föräldramöte och Forum för samråd

Vi planerar att genomföra utvecklingssamtal som vanligt under veckorna 37-39. Föräldramöten kommer vi dock skjuta fram eller genomföra på något alternativt sätt. Det är viktigt för oss att samverka med er föräldrar på olika sätt. Vi kommer därför att  bjuda in föräldrarepresentanter från varje årskurs till Forum för samråd inom kort.

Varmt välkomna till ett nytt läsår!

Annica Clarin, rektor tillsammans med all personal

Till vårdnadshavare och elever med placering i Hejans fritidshem

Under sommaren kommer Hejans lokaler att byggas om och anpassas till kommunens centrala resursgrupp, med möjlighet att ta emot elever från hela kommunen. Detta medför att elever på Korpadalsskolan i årskurs 4-6 från och med höstterminen kommer att ha sitt fritidshem i tidigare Gladans lokaler.

Dessa lokaler är iordningsställda för fritidshemsverksamhet vid terminsstart. 

Vi önskar Er en skön sommar.

Med vänliga hälsingar

Sofia Olsson, t f verksamhetschef grundskola Petra Gagner, verksamhetschef barn- och elevhälsa

Skolavslutning

Nu har Förskoleklassen avslutat sitt läsår med en härlig avslutningsdag. Några av oss fick njuta av fin sång och musik från kullen.

Imorgon avslutar vi det här läsåret för åk 1-6 med lite festligheter under dagen. I år är som bekant skolavslutningen endast för våra elever.

Skoldagen slutar 10.45 och bussarna går hem kl 11.00. Jag vill vänligt påminna om att eleverna som inte åker skolskjuts gärna går eller cyklar till skolan imorgon som vanligt.

P.S Håll lite utkik på hemsidan efter lite musik och bild från avslutningen 2020.

Jag vill avslutningsvis passa på att tacka för det här läsåret och önska er alla en riktigt härlig sommar. Var rädda om er och ta hand om varandra.

Annica Clarin

Skolavslutning och lite nytt inför nästa läsår

Nu är vi inne på de sista skoldagarna för detta läsåret. Det är en fin stämning på skolan och vid senaste elevrådet vittnar eleverna om en bra utveckling med våra mål i skolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Elever i åk 5 svarar också varje år på en central enkät från utbildningsförvaltningen. Nu har vi statistik från 2016 som glädjande också bekräftar elevernas upplevelse.

Skolavslutning

Planering och förberedelser inför årets annorlunda skolavslutning är nu i full gång. Upplägget på skolavslutningsdagen fredagen den 12 juni är att eleverna till största delen av dagen träffas i sina respektive klassrum för olika trevliga aktiviteter. I omgångar turas vi också om med några sånger på kullen i begränsade grupper.

Eftersom alla elever inte möts under denna skolavslutning och ni föräldrar inte kan medverka kommer vi att spela in gruppernas sånger och sätta ihop i ett litet sångpotpurri som vi hoppas kunna lägga ut på vår hemsida tillsammans med några bilder på avstånd från avslutningsdagen. Hör av er till era barns lärare om ni inte vill att ert barn är med på bild.

Inför nytt läsår

Inför det nya läsåret så har vi inte så många förändringar. F-klassen arbetar fortsatt som en grupp men byter pedagoger till åk 1: Röd grupp – Helena Svensson, Grön grupp – Johanna Malmros och Blå grupp- Nina Peter. Johanna Svensson och Joakim Andersson kommer också arbeta i årskurs 1 arbetslag.

Inför åk 4 så får eleverna följande nya pedagoger att arbeta tillsammans med: Olivia Joelsson, Rebecka Augustinsson och Jens Sjöström.

Skolavslutning

Årets skolavslutning börjar närma sig – fredagen den 12 juni. Under rådande omständigheter blir inte skolavslutningsdagen som den brukar vara. Avslutningen i år blir tyvärr utan er föräldrar och med avgränsade grupper. Det är viktigt för våra elever som gör ett fantastiskt arbete under hela läsåret med ett bra avslut, så vi ska tillsammans hjälpas åt för att skapa en fin och speciell skolavslutningsdag. Vår förskoleklass avslutar sitt läsår med lite festligheter under deras sista skoldag – torsdagen den 11 juni.

Skoldagen den 12 juni börjar som vanligt 8.10 och avslutas 10.45. Skolskjutsarna går som vanligt till skolan på morgonen och går hem 11.00. Då vi alla ska hjälpas åt och ta ansvar för att inte skapa trängsel eller folksamlingar vill vi att elever som åker skolskjuts gör så även denna dag. Det är därför också viktigt att elever som har nära till skolan promenerar eller cyklar som vanligt även på avslutningsdagen.

Stort Tack för att ni stöttar och ”peppar”. Det bidrar till trygga och positiva skoldagar för våra elever och vi ser fram emot en speciell men fin skolavslutning.

Vänligen

Annica Clarin, rektor Korpadalsskolan

Med hälsning om en trevlig påskhelg och ett fint påsklov

Det är vår i luften och vi har en stundande påskhelg med skollov framför oss. Samtidigt som det är en mycket speciell och allvarsam tid som råder med Covid-19,  som vi alla på bästa sätt försöker att anpassa oss till.

För oss i skolan och på fritidshemmet har vi efter hand som myndigheter och utbildnings-förvaltning gett oss riktlinjer varit mycket noga med att följa och anpassa verksamheten efter de förutsättningar vi har.

Det är viktigt för oss att skapa en lugn och trygg miljö i skola och fritidshem. Med dagliga rutiner och ordinarie undervisning. På Korpadalsskolan finns stor kunskap och vana att arbeta digitalt, vilket både personal och elever har stor nytta av.

Tillsammans med er föräldrar hjälps vi åt på bästa sätt att förhålla oss till rådande omständigheter.  Vi är glada för att vi i nuläget har nästan alla våra elever i skolan och personal på plats. Men det är viktigt att fortsätta tänka på:

  1. Man stannar hemma när man är sjuk och två dagar efter tillfrisknade.
  2. Elever till sjukskrivna vårdnadshavare eller som har syskon sjuka hemma ska inte vara på fritids.
  3. Eleverna är noga med att tvätta händerna ofta och länge.
  4. Tänka på att om man skulle behöva hosta och nysa göra det i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Korpadalsskolans rörelsesatsning känns rätt i tiden som både skydds- och friskfaktor för god hälsa och lärande. Det blir därför naturligt med många möjligheter till både undervisning och rörelse utomhus.

Nya utegrillen och kök

Fritidshemmets verksamhet har just nu också mycket fokus på utomhuspedagogik av olika slag. Nu förbereds t ex för att prova odling som blivit en ny möjlighet genom den nya uteplatsen vid Östralycke med både paviljong och odlingslådor. Detta projekt påbörjas så smått under påsklovet. Det blir även invigning av den nya utegrillen & kök. Mysiga mellanmål utomhus kan därför bli möjligt lite oftare framöver i vår.

I matsalen har vi tillsammans med måltidspersonalen successivt hittat olika rutiner och hållbara nya lösningar.  Vi ändrar också i matsalsschemat, så det blir färre elevgrupper samtidigt. Det skapar lugn och ro för bättre matro, men också  att vi alla kan hjälpas åt med en bra och ren miljö i skolrestaurangen.

Våra planer på att samverka med Östralycke har lagts på vänt, men det kan samtidigt vara fint att veta att flera klasser nu inför påsk arbetat med olika påskhälsningar som skickas till äldreboendet inför påskhelgen. Vår fina skolkör ”Sångfåglarna” spelar nu in sina sånger för att personalen på Östralycke istället för live, kan spelas upp melodierna via Spotify om några veckor.

Jag önskar er alla en fin och vårlig påsk och på återhörande efter lovet.

Annica Clarin, Rektor Korpadalsskolan

Till vårdnadshavare med anledning av coronaviruset

I Karlshamns kommun följer vi de rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten föreskriver och informationen på deras hemsida uppdateras ofta.  

Blekinge är ännu inte ett riskområde och verksamheten i våra grundskolor pågår som vanligt. Naturligtvis ska man vara hemma om man är sjuk, men man ska vara i skolan om man är frisk och detta gäller för både elever och personal.

Vi ber er vårdnadshavare att träna på de förebyggande åtgärderna med era barn hemma, se nederst på sidan, för att minska risken för smittspridning.

Texten nedan är ett utdrag från Folkhälsomyndigheten som vi ber alla att följa.

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen, eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.

Nedan listas allmänt förebyggande åtgärder mot spridning av luftvägsinfektioner:

  • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
  • Påminn eleverna/barnen dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

På folkhälsomyndighetens hemsida kan du följa de senaste rekommendationerna.

folkhalsomyndigheten.se

Hälsningar

Sofia Olsson Tf Verksamhetschef grundskola