Till vårdnadshavare med anledning av coronaviruset

I Karlshamns kommun följer vi de rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten föreskriver och informationen på deras hemsida uppdateras ofta.  

Blekinge är ännu inte ett riskområde och verksamheten i våra grundskolor pågår som vanligt. Naturligtvis ska man vara hemma om man är sjuk, men man ska vara i skolan om man är frisk och detta gäller för både elever och personal.

Vi ber er vårdnadshavare att träna på de förebyggande åtgärderna med era barn hemma, se nederst på sidan, för att minska risken för smittspridning.

Texten nedan är ett utdrag från Folkhälsomyndigheten som vi ber alla att följa.

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen, eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.

Nedan listas allmänt förebyggande åtgärder mot spridning av luftvägsinfektioner:

 • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
 • Påminn eleverna/barnen dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

På folkhälsomyndighetens hemsida kan du följa de senaste rekommendationerna.

folkhalsomyndigheten.se

Hälsningar

Sofia Olsson Tf Verksamhetschef grundskola

Coronavirus

För att bidra till att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom. Råden gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.

Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma, men den som behöver sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 via telefon. Eleven eller personalen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever eller personal ska stanna hemma från skolan oavsett om man rest eller inte.

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän.

Allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är:

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Karlshamns kommun följer de råd och riktlinjer som ges ut från Folkhälsomyndigheten. Risk för smitta föreligger i nuläget om en person vistats i någon av följande regioner:

 • Kinas fastland och Hong Kong
 • Iran
 • Sydkorea
 • Norra Italien från Toscana och norrut, inkl provinsen Marche
 • Delstaten Tyrolen i Österrike

Källa Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

Välkommen till inspirationskväll – ABC!

Datum och tid: 5 mars klockan 18:00-20:00
Plats: Aulan på Bodestorpsskolan

Inbjudan riktar sig till föräldrar och vårdnadshavare som har barn i åldern 3-12 år.

De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.

Hur skapar vi harmoni kring matbordet?

Hur undviker vi stressiga situationer?

Hur kan vi förebygga konflikter?

Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn?

En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar. Vår inspirationskväll är tänkt att handla om just detta.

Som diskussionsledare och inspiratörer möter du Monica och Bengt-Åke Olsson, auktoriserade socionomer och kuratorer i Lomma kommuns grundskola. De har under många år även verkat som föreläsare och utbildare i föräldraskaps- programmen ABC och Komet.

Du får även möjlighet att träffa kommunens personal, som under våren kommer att starta fyra föräldragrupper i ABC, i Karlshamns olika områden. Anmälan till grupperna kan ske på plats för den som önskar.

Anmälan till föreläsningen krävs och görs till jenny.andersson@karlshamn.se eller på telefon nedan (det går även bra att anmäla sig via sms).
Vid frågor kontakta Jenny Andersson, folkhälsostrateg på tel. 0723-899348.
Vi ser fram emot att träffa dig!

Varmt välkommen

Information angående Coronavirus förskola och skola 

Utb. förvaltningen
2020-02-27

Barn/elever som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver ur ett smittskyddsperspektiv inte stanna hemma efter att ha återkommit från en resa, men var uppmärksam på symptom som:

 Hosta

 Andningssvårigheter

 Feber

Vid uppvisande av sådana symptom efter vistelse i områden där coronaviruset har konstaterats:

 Stanna hemma

 Ring 1177

Vårdguiden (undvik besök på vårdcentral, akutmottagning o dyl)

 Kontakta rektor för information om varför eleven är hemma (riskbedömning angående vistelse i förskola eller skola)

Nuvarande riskområden för smitta: Risk för smitta föreligger i nuläget om personer vistats i följande regioner:

 Kinas fastland

 Iran

 Sydkorea

 Norra Italiens regioner Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto (omfattar inte resa via någon av flygplatserna i regionerna eller vistelse i Aostadalens eller Trentos skidorter)

Vi ber alla hålla sig uppdaterade gällande riskområdena.

Risk för smitta:

 Oskyddad kontakt med bekräftat smittad person inom 14 dagar före symptomdebut.

Förebyggande åtgärder:

 Undvik att röra ansikte/ögon

 Undvik nära kontakt med sjuka människor

 Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten – före måltid, mathantering och efter toalettbesök

 Nys/hosta i armvecket eller i pappersnäsduk

För mer och aktuell information:

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola Folkhälsomyndighetens webbplats

Pep Forum

22 november fick Korpadalsskolan inbjudan att delta på scenen på Pep Forum 2019. Vi valde att presentera arbetet genom den film som nu ligger öppen på skolans hemsida. Det var hedrande och kul att få vara med i detta sammanhang. Stort tack till elever, personal och föräldrar som gjorde filmen möjlig!

Presentation av arbetet med den Goda rasten på scenen vid Karolinska institutet

Pep Forum 2019 – Ledarskap för alla barns hälsa

Temat för dagen och den gemensamma nämnaren handlade om att alla visat på stort ledarskap i en av vår tids stora samhällsutmaningar. Bla lyfte Barnombudsmannens tankar om att barnkonventionen som blir lag 2020 och en engagerande föreläsning av Glada Hudik-teaterns grundare Pär Johansson. Kronprinsessparet talade också om varför de tar på sig ledartröjan för barn och ungas hälsa.

Bakom inspirationsdagen står stiftelsen Generation Pep, som kronprinsessparet är initiativtagare till. Victoria och Daniel var därför självklara gäster på fredagens evenemang. 

Stiftelsen utkom i mars i år med hälsostudien Pep-rapporten 2019, som bland annat visar att mer än var femte 7 till 9-åring sitter tre timmar eller mer framför en skärm varje dag, utanför lektionstid. Rapporten visar också att bara fyra av tio barn äter grönsaker varje dag. 

Brist på fysisk aktivitet tillsammans med ohälsosamma matvanor ökar risken för en rad sjukdomar som diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom – men kan även påverka psykiskt och leda till depression och sömnstörning. 

Korpadalsskolan fortsätter att vara en skola i och för rörelse!

Jultemadag med en extra fin avslutning!

Morgongympa på kullen inför jultemadagen

Det har varit en underbar jultemadag på Korpadalsskolan idag. Våra äldsta elever på skolan tar sina ansvarsuppgifter och grupper på största allvar och alla aktivitetspass har funkat perfekt! Det var många glada tillrop från personalen i korridoren idag om en härlig dag.

Åk 5 har vunnit pris genom Minibladet !

Benjamin Bengtsson och Noa Enbom har skrivit en artikel för Minibladet om det ombyggda äldreboendet Östralycke. Artikeln var så bra att juryn har utsett artikeln till årets bästa!

Med stor pompa och ståt kom chefredaktörerna från Sydöstran och BLT Anders Nilsson och Mimmi Karlsson Bernfalk och överlämnade motivering och pris till klassen, en check på 1500 kr! Benjamin och Noah fick särskilt beröm för den inledande ingressen som med stor inlevelse tar med läsaren in i Östralyckes nya korridorer med hjälp av både sinnen och känsla.

Mimmi Karlsson Bernfalk och Anders Nilsson

JULKALENDERDAGS

Jodå, nu är det dags igen. I och med decembers ankomst kör vi Korpadalsskolans julkalender 2019.

Vi fortsätter på temat som PEP-skola också har uppmärksammat och i år handlar det om den goda rasten. Klicka er fram på vår skolgård för att se vad man kan hitta på under rasttid på Korpadalsskolan! Det finns två delar av skolgården att utforska klicka på de utplacerade pilarna för att byta del. Man kan naturligtvis prova på samma sak efter klockan 17 på vardagarna på skolgården.

Du hittar också kalendern om du scrollar ner lite på startsidan av www.korpadalsskolan.com.

Julkalender 2019