Föräldasamverkan

Välkomna till Forum för samråd

Torsdagen den 3 september 2020

  • Kommunikation, samverkan och riktlinjer
  • Nuläge på skolan och fritidshem
  • Elevdelaktighet och inflytande
  • Skolmåltiden som en resurs

Välkomna!

_________________________________________________

Frånvaroanmälan Dexter – Manual

_________________________________________________

 

Välkomna till Korpadalsskolans Forum för samråd 2018-05-14

 ————————————————————————–

Välkomna till Korpadalsskolans Forum för samråd 2018-01-23

 ————————————————————————–

För att lära på djupet och få förståelse krävs mycket repetition och det tar tid.

Korpadalsskolan erbjuder därför mer skoltid och förlänger måndag till torsdag varje vecka med Studytime. Under Studytime tar eleverna själva initiativ till arbeta mer med ett visst ämne eller en arbetsuppgift.

 ————————————————————————–

 

Minnesanteckningar Forum för samverkan 2017-09-26

 ————————————————————————–

https://www.aktivskola.org/till-foraldrar/starta-en-foraldraforening/

 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-elever-1.230661

http://www.begavadebarn.nu/filurum-grupperna.html

 ————————————————————————–